TecHcoMgrOup MemBers

TecHcoMgrOup MemBers
Teknologi komunikasi dan pekerjaan adalah faktor perubahan dalam pekerjaan pada masa kini lebih memerlukan tenaga mesin dari tenaga manusia.

Tuesday, March 15, 2011

TEKNOLOGI DAN PEKERJAAN DALAM BIDANG PROFESSIONAL

Teknologi Maklumat (IT) dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) merupakan satu teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data serta membentuk komunikasi teknologi kini yang telah digitization. Ruang lingkungan tajuk yang sangat luas mengenai segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Secara tepat dan mudah mengenai penggunaan komputer dan perisian adalah untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat, dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Selain itu, kini perubahan dalam pekerjaan lebih memerlukan tenaga mesin berbanding dengan tenaga manusia. Maka mesin telah mengambil alih pekerjaan yang sebelum ini dilakukan oleh manusia.

Menurut Tun Dr. Mahathir Mohd (1991), di dalam bukunya iaitu “20 tahun yang mengubah wajah Malaysia”  pernah berkata penggunaan sains dan teknologi secara pesat amat diperlukan. Dengan adanya kemudahan tersebut, negara Malaysia boleh melahirkan tenaga kerja mahir bukan sahaja mempunyai kepekaan terhadap profesionalismanya tetapi juga sentiasa bersedia untuk menerima perubahan. Di samping itu, Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Coridor) ialah sebuah rancangan kerajaan ke arah kecanggihan teknologi maklumat. Tujuan (MSC) ini adalah mengubah rakyat supaya menjadi masyarakat yang berasaskan pengetahuan untuk menjurus ekonomi yang baru. Selain itu, Kehadiran teknologi dan sistem komputer telah menyebabkan pekerjaan mereka menjadi senang dan fleksibel. Oleh itu, bukan semua pekerja boleh menerima perubahan. Sebagai contohnya, pekerja emosional tidak boleh terima perubahan tersebut. Beliau menerajui negara ke arah arus kemodenan yang amat pantas dan menyebabkan kemakmuran di segala lapisan masyarakat Malaysia.
Menurut David Zimmerman terhadap CEO Hewlett-Packard dan IBM (1995), menyatakan bahawa kedua-kedua syarikat tersebut ingin mengabungkan teknologinya untuk menjadikan salah satu aktiviti perniagaan  yang berjaya di peringkat dunia hingga ke hari ini. Sebelum ini, mereka hanya menjalankan aktiviti di sekitar eropah dan sebagainya, dan apabila menerima teknologi yang canggih iaitu lain dari yang lain maka kedua-dua syarikat tersebut berjaya menjalankan aktiviti perniagaan tersebut. Sebagai contoh, seorang penganalisis telekomunikasi di Rutgers University di New Brunswick  NJ, dan merupakan salah seorang pengguna Hewlett-Packard, beliau menyatakan "Saya menganggap HP telah menjadi salah satu teknologi rangkaian yang  paling baik setakat ini." Dalam syarikat, IBM telah  melabur $ 100 juta untuk membangunkan peralatan rangkaian yang cepat seperti,  membawa data, suaratransmission video menggunakan mod pemindahan asinkron (ATM) teknologi dan 4G. Apabila mengadaptasikan teknologi masa kini perniagaan beliau kian maju dan berjaya di peringkat globalisasi. Contoh lain seperti, Digital Equipment Corp merupakan salah satu anak syarikat HP membuat kemajuan dengan GigaSwitch, hub revolusi iaitu kelajuan menghantar data kepada pengguna lain(FDDI). FDDI konvensional memindahkan data sebanyak 100 Mbps, dengan beberapa saat dikongsi di antara pengguna lain dengan tersebar luas informasi yang membawa zero sum society.

Menurut Daniel Bell (1986), menyatakan bahawa maklumat akan dapat di kongsi bersama di dalam ahli masyarakat serta memberi masa lapang kepada wanita dan kelas pekerjaan masa kini. Selain itu, masyarakat zaman industri telah berubah secara radikal daripada aktiviti pengeluaran berubah kepada barangan atau perkhidmatan berasaskan maklumat. Sebagai contoh, internet menjimatkan masa seperti boleh berurusan secara online untuk pembayaran bil transaksi bank (Maybank2u), dan shopping secara online (Ebay). Di samping itu, mereka juga boleh memaksimumkan kuasa telekomunikasi dan meminimumkan masa perjalanan agar mempunyai lebih banyak masa bersama-sama dengan keluarga serta mereka boleh melakukan aktiviti di rumah.


No comments:

Post a Comment